Лекарство


Какви са симптомите на внезапно спиране на сърдечната дейност?

В внезапно спиране на сърдечната дейност, сърцето спре побой, и кръв не се доставя на организма. Представянето не е коварен. Почти незабавна загуба на съзнание възниква, и засегнатото лице няма да може да се предизвика. Лицето, което ще пада или спад през. Не импулс ще може да бъде палпиран, и няма да има никакви признаци на дишане.

Каква е диагнозата за внезапно спиране на сърдечната дейност?

Внезапно спиране на сърдечната дейност е неочакваната смърт на лице, което не е имал предишно известно диагноза за фатална болест или състояние. Лицето, което може или не може да има сърдечни заболявания.

Каква е прогнозата за внезапно спиране на сърдечната дейност?

Честотата на внезапно спиране на сърдечната дейност е свързана с честотата на коронарна болест на сърцето. Ако държавните здравни инициативи работа за намаляване на риска от факторите за сърдечно-съдови заболявания, риска от внезапна смърт следва да бъде намалено, както и.

В юношеска населението, повишаване на информираността на хипертрофична кардиомиопатия и чрез сканиране може да намали честотата на внезапна смърт.