Лекарство


Сърдечно заболяване

* Исхемична болест на сърцето е най-честата причина за смърт в САЩ. Над един милион души всяка година ще има инфаркт и 25% ще умре преди да стигнем до болница или в спешното отделение.

* Превенцията е ключът към лечение.

* Често диагнозата се поставя чрез внимателно историята, предприети от доставчика на здравно обслужване. Някои пациенти могат да са атипични симптоми, от които почти нито една от тях.

* Стратегията на изпитванията за потвърждаване на диагнозата и план за подходящо лечение трябва да бъде индивидуална за всеки пациент.

* Лечението зависи от тежестта на заболяването и често се ръководят от симптоми опит от страна на пациента.