Лекарство


Кой е с риск от периферна артериална болест?

Периферни артерия болест (или периферна артериална болест) е често срещано състояние, което засяга около десет милиона възрастни в САЩ. За 5% на хората на възраст над 50 Смята се, че страдате от периферно артериално заболяване. Периферни артерия болест е малко по-често при мъжете, отколкото при жените и най-често се случва при по-възрастни лица (на възраст над 50). Известните рискови фактори за периферно артериално заболяване, са тези, които предразполагат към развитието на атеросклероза. Рискови фактори за периферна артериална болест включва:

* Високото кръвно нива на лошия холестерол LDL и триглицеридите

* Ниски кръвни нива на добрия холестерол HDL

* Пушенето на цигари

* Захарен диабет (двете тип I и тип II диабет)

* Високото кръвно налягане (хипертония) или фамилна анамнеза за хипертония

* Фамилна анамнеза за атеросклероза

* Хронична бъбречна недостатъчност

* Наднормено тегло или затлъстяване

* Липса на физическа активност

В периферна съдова болест, на рисковите фактори са адитивни, така, че човек с комбинация от два рискови фактора- диабет и пушене например – имат по-голяма вероятност от развитие на по-тежка периферна артериална болест, отколкото човек, само с един рисков фактор.