Лекарство


Какви са причините за съдови увреждания?

Въпреки че причината за тези съдови аномалии на централната нервна система все още не се разбира много добре, учени смятат, че те най-често са резултат от грешки, които се случват по време на ембрионалното развитие на плода или. Тези грешки могат да бъдат свързани с генетични мутации в някои случаи. Няколко видове съдови малформации са известни като наследствена и по този начин се знае, че има генетична основа. Някои Данните също така сочат, че поне някои от тези лезии са придобити по-късно в живота, в резултат на вреда на централната нервна система.

По време на развитието на плода, нови кръвоносни съдове непрекъснато форма и след това изчезват като човешкото тяло и промените расте. Тези промени в съдовата карта на тялото да продължат след раждането и се контролират от ангиогенни фактори, химични вещества, произвеждани от организма, които стимулират образуването на нови кръвоносни съдове и растеж. Изследователите са в последно време промени в химическите структури на различни ангиогенни фактори при някои хора, които са АМУ или други съдови нарушения на централната нервна система. Обаче, все още не е ясно как тези химически промени действително правят промени в кръвното структура кораб.

С изучаването на моделите на фамилна възникване, изследователи са установили, че един вид пещерни малформации, свързани с многобройни лезии формиране се дължи на генетична мутация в хромозома 7. Тази генетична мутация се появява в много етнически групи, но е особено често в голяма част от населението на испаноезичните американци, живеещи в Югозападна; тези хора имат общ прародител, при които е настъпила промяна на генетичната. Някои други видове съдови дефекти на централната нервна система са част от по-големи медицински синдром известно, че са наследствени. Сред тях са наследствени хеморагичен telangiectasia (известен също като Ослър-Вебер-Rendu болест), Стърдж-Вебер синдром, Klippel-Trenaunay синдром, Parkes Weber-синдром, и Wyburn-Мейсън синдром.