Лекарство


Каква е Артрит фондация?

В артрит Фондацията е единствената национална доброволна здравна организация, чиято цел е насочена единствено към всички форми на артрит. В артрит фондацията има национални и международни програми, свързани с подкрепа на научните изследвания, обществена информация и образование за засегнатите пациенти и техните семейства, обучение на специалисти, на обществената осведоменост, и местната общност помощ.

Местните глави клон на фондация Артрит служат за разпространяване на информация за артрит и ревматични заболявания, , както и функция като отговорни центрове. Освен това, много от различните форми на артрит, имат свои собствени фондации, които служат за информация и насочване ресурси на местните общности.

Обобщение

Това е крайната цел на научните изследвания, които оптимално артрит лечебни програми са предназначени за всяка една от многото форми на артрит. Това поле ще продължи да се развива като подобрения се развиват в диагностиката и лечението на артрит и свързаните с тях условия.