Лекарство


Какви са причините за реактивен артрит?

Както бе споменато, реактивен артрит се усеща в част да бъдат генетични. Има определени генетични маркери, които са далеч по-чести при пациенти с реактивен артрит, отколкото в останалата популация. Например, на HLA-B27 гена често се наблюдава при пациенти с реактивен артрит. Дори и при пациенти, които имат генетичен произход, която ги предразполага към развиващите се реактивен артрит, обаче, излагането на някои инфекции изглежда да е необходима за задействане на настъпване на болестта.

Реактивен артрит може да се случи след венерически инфекции. Най-често срещаната бактерия, която се свързва с този пост-венерически формата на реактивен артрит е организъм, наречен Chlamydia trachomatis. Реактивен артрит се случва и след инфекциозни дизентерия, с бактериални организми в червата, като салмонела, Shigella, Yersinia, и Campylobacter. Обикновено, на артрит развива 1-3 седмици след началото на бактериална инфекция.