Лекарство


Какви са рисковете, или усложнения на синдрома на Аспергер?

Както вече споменахме, Аспергер синдром могат да съществуват съвместно с други психични състояния като дефицит на внимание, хиперактивност или тревожно разстройство. Дори когато тревожно разстройство не се яви, хората със синдром на Аспергер могат да страдат от тревожност или свръхчувствителност към определени стимули, като например силен шум. В някои случаи, разрушителното поведение (избухване, самонараняване, агресия) и / или депресия може да се появи в отговор на тревожност и неудовлетвореност сред страдащите от синдрома на Аспергер. Други поведения, които са съобщени при хората със синдром на Аспергер включват обсесивно-компулсивно поведение и трудностите с гняв управление.

Както и при всякакви условия, степента на тежестта на симптомите може да варира значително между отделните индивиди, и не всички хора със синдром на Аспергер ще се опита свързани психични разстройства, депресия, или накъсания поведение.