Лекарство


Аспергер синдром

* Аспергер разстройство се характеризира като един от нарушения от аутистичния спектър.

* Хората със синдром на Аспергер са нормални за над средната интелигентност, но обикновено имат трудности със социалните взаимодействия и често са широко разпространени, абсорбиране интереси в специални теми.

* Аномалии в тънкото употребата на езика и тълкуването на езика са общи с Аспергер синдром, въпреки че езиково развитие (граматика, синтаксис, и т.н.) е нормално.

* Степента на тежестта на симптомите може да варира между засегнатите лица.

* Тревогата и разочарование могат да допринесат за разрушителното поведение или депресия при хора със синдрома на Аспергер.

* Успешно лечение обикновено включва една или няколко социални, поведенчески, и / или образователни интервенции.

* Личността и когнитивни черти, общи за тези със синдром на Аспергер се считат за полезни от много, и много хора със синдрома на Аспергер смятат, че спомогна за напредъка на техния професионален живот.