Лекарство


Как се третират азбестоза?

Пациенти с азбестоза, като другите с хронична белодробна болест, са изложени на висок риск от сериозни инфекции, ниски нива на кислород в кръвта, и сърдечна недостатъчност. Тези пациенти не могат да възстановят най-бързо от вирусни и бактериални инфекции. В допълнение, те могат да бъдат изложени на повишен риск от някои гъбични и необичайни инфекции, които се възползват от болни или белези белодробната тъкан. Медицинското управление на тези пациенти трябва да се съсредоточи особено внимание върху превенцията и бързо лечение на тези инфекции. Грип и пневмококова ваксина са част от рутинните грижи за тези пациенти. Има, обаче, липса на лечение или излекуване на азбестоза. По-специално, стероиди и имунната терапия не са показали, че ползите, които тези пациенти.

Други ключови елементи при лечение на пациенти с азбестоза са спиране на тютюнопушенето, ранното откриване на влошаване на заболяване или рак, и избягване на по-нататъшното излагане на азбест. Допълнителен кислород по време на тренировка или в покой (в зависимост от необходимостта) могат да се предоставят за подобряване на дневна функция.