Лекарство


Дали експозиция на азбест рак на белия дроб причини?

Въпреки че експозицията на азбест не може самостоятелно да доведе до рак на белите дробове, нараства рискът драматично при пушачите на цигари или други форми на тютюн.

* В непушачите, които са били изложени на азбест, риска от рак на белия дроб е пет пъти по-неекспонирани работници.

* В пушачи, които не са били изложени на азбест, риска от рак на белия дроб е единадесет пъти, че на непушачите.

* В тежките пушачи с експозиция на азбест, риска от рак на белите дробове е най-малко 16 пъти по-висока от тази на непушачите неекспонирани.

Рак на белия дроб при азбест-експонирани и неекспонирани лица е сходна и при двете от вида на рака и неговите признаци и симптоми. Връзката между пушенето на цигари, азбест и рак на белия дроб себе си не се прилага за рак на лигавицата на белите дробове (виж малигнен мезотелиом раздела по-долу). Диагностика и лечение на рак на белия дроб е сложна тема и белодробен специалист трябва да бъдат включени в workup на съмнение за рак на белия дроб.