Лекарство


Какъв вид азбест се използва днес?

Хризотил е единствената форма на азбест, че в момента е в производство днес. Въпреки тяхната връзка с рака на белия дроб, хризотил продукти все още се използват в 60 индустриализираните и развиващите се страни, Според индустрията, спонсорирани от азбест институт. Хризотил все още се използва в материали, цимент сграда (90% от световното производство на хризотил), фрикционни материали, уплътнения, и някои пластмаси. Въпреки, че азбестови индустрия прокламира “безопасност” на влакна хризотил, които сега са запечатан за по-малко “ронлив” и “прашен” продукти, малко е известно за дългосрочното въздействие на настоящите продукти азбест, поради голямо закъснение на развитието на болестта. Независимо от техните потенциални рискове за здравето, за устойчивост и ниска цена на тези продукти да продължат да привличат търговски приложения. Азбестоза продължава да бъде сериозен клиничен проблем, дори и след маркирани намаляване на излагането на работното място на азбест. Отново, това се дължи на дълъг период от време между експозицията и появата на болестта.