Лекарство


Какви са видовете асцит?

Традиционно, асцит е разделен на 2 видове; transudative или ексудативна. Тази класификация се основава на количеството на протеина в течността.

По-полезно Системата е разработена въз основа на количеството на албумин в асцитна течност в сравнение със серумния албумин (албумин, измерено в кръвта). Това се нарича серум албумин асцит Gradient или SAAG.

* Асцит, свързани с портална хипертония (цироза, застойна сърдечна недостатъчност, Budd-Chiari) е като цяло по-голям от 1.1.

* Асцит, причинено от други причини (злокачествен, панкреатит) е по-ниска от 1.1.