Лекарство


Какви са предимствата на кожата тестове?

Кожните тестове са бързи, прост, и сравнително безопасни. Те могат да бъдат много полезни при насочени към установяване причините за алергии.

Има ли опасност за кожен тест?

В някои изключително алергични пациенти, които имат тежки реакции нарича анафилактични реакции, кожни тестове, не може да се използва, тъй като може да предизвика опасна реакция. Тестване на кожата не може да се прави на пациенти с богат екзема.

Какво се прави, ако един тест на кожата, не може да се направи?

За тези пациенти лекарите могат да използват специални кръвни изследвания, като RAST и ELISA. Тези тестове измерват наличието на определен вид на IgE в кръвта.

Тези тестове могат да струват повече от кожата тестове, и резултатите не са на разположение веднага. Както и при тестване на кожата, положителни RAST и ELISA тестове сами по себе си винаги носи на окончателна диагноза.