Лекарство


Какво е деменция?

Деменцията е синдром се характеризира с:

1. увреждане в паметта,

2. увреждане в друга част на мислене, като например възможността за организиране на мисли и разум, Умението за използване на езика, или възможността да видят точно визуалните света (не поради очно заболяване), и

3. Тези увреждания са тежки достатъчно, за да предизвика спад в обичайното равнище на пациента на функциониране.

Въпреки че някои видове на загуба на паметта са нормални части на застаряването на населението, промените, дължащи се на застаряването, не са тежки достатъчно, за да попречи на ниво на функция. Много различни заболявания може да доведе до деменция, но болестта на Алцхаймер е най-честата причина за деменция в Съединените щати и в повечето страни в света.