Лекарство


Амниоцентезата

* Амниоцентезата може да се извърши за хромозомни анализ или за откриването на генетични дефекти и условията на плода.

* Бременни жени на възраст над 35 години са кандидати за амниоцентеза за откриване на хромозомни аномалии при плода.

* Амниоцентезата може да се използва за определяне на степента на развитие на белите дробове на плода или причината за неизвестно по свинете на майка.

* За генетични изследвания, хромозомен анализ, и оценката на необичайно тест алфа feto протеин, амниоцентеза обикновено се извършва между 15-ти и 20-та седмица на бременността.

* Рискът от загуба на плода от амниоцентезата процедура е по-малко от 1%.