Лекарство


Какво е микроскопско изследване на урината?

Какво е микроскопско изследване на урината?

В микроскопско изследване на урината е изследването на урината под микроскоп. Тя изисква само една относително евтин светлинен микроскоп. Клетки и клетъчни остатъци, бактерии, и кристали в урината могат да откриват с настоящия преглед да предостави допълнителни клинични улики.

Как е направено изследване на урината микроскопични?

Микроскопско изследване на урината се прави просто изливане на урината проба в епруветка и центрофугиране (върти го в една машина) за няколко минути. В началото течната част (Повърхностният слой се) е отстранен. Твърдият част остава в дъното на епруветката (седимент в урината) се смесва с останалите капки урина в епруветка и една капка се анализира под микроскоп.

Първо, утайка се изследва чрез микроскоп при ниска мощност да се определи какво се наричат отливки, кристали, плоскоклетъчен (плосък) клетки, и други големи обекти.

Изпитът е След това се извършват чрез микроскоп при висока мощност за по-нататъшно идентифицира клетки, бактерии и бучка от клетки или наречен отломки отливки.