Лекарство


Какви са признаците на анафилаксия?

Заслужава да се отбележи няколко общи забележки по отношение на характеристиките на анафилактични реакции. Трябва да знаете, обаче, че тези насоки не винаги са последователни и надеждни за дадено лице.

* Силата на реакцията варира от човек на човек.

* След реакциите на същите задейства обикновено са подобни по своята същност.

* Колкото по-бързо на появата на симптомите, по-тежка реакция е вероятно да бъде.

* А историята на алергични заболявания (ринит, екзема, астма) не увеличава риска от развитие на IgE медиирана анафилаксия, но тя не наклон лицето на IgE медиирана без реакция.

* В основата на астмата може да доведе до по-тежка реакция и може да бъде по-труден за лечение.

* Рискът от анафилаксия, да намалее с течение на времето, ако няма повторно експозиции или реакции. Обаче, едно лице в риск винаги трябва да очакваме най-лошото и се подготвят.