Лекарство


Какви са причините за анемията?

Всеки процес, който може да наруши нормалната продължителност на живота на червените кръвни клетки може да доведе до анемия. Нормален живот на червените кръвни клетки обикновено около 120 дни. Червените кръвни клетки са направени в костния мозък.

Анемията се дължи основно чрез два основни пътища. Анемията е било причинено:

1. от спад в производството на червени кръвни клетки или хемоглобин, или

2. от загуба или унищожаване на кръв.

Тъй като все повече общи класификации на анемия (нисък хемоглобин) се основава на MCV, или обемът на червените кръвни клетки.

1. Ако MCV е ниска (по-малко от 80), на анемия се квалифицира като microcytic анемия (нисък обем клетки).

2. Ако MCV е в нормалните граници (80-100), той се нарича normocytic анемия (нормални клетки обем).

3. Ако MCV е висока, След това той се нарича макроцитна анемия (голям обем клетки).

С поглед към всяка от съставките на пълна кръвна картина (ТГС), особено на MCV, лекар може да събира улики като това, което може да бъде най-честата причина за анемия.