Лекарство


Симптомите на анемия

Някои пациенти с анемия, нямат симптоми. Други с анемия, могат да се чувстват:

* уморен,

* умора лесно,

* изглежда бледа,

* разработване сърцебиене (чувство на сърцебиене), и

* стане затруднено дишане.

Допълнителни симптоми могат да включват:

* загуба на коса,

* безпокойство (общо чувство на неразположение), и

* влошаване на сърдечни проблеми.

Заслужава да се отбележи, че ако анемия е дългогодишен (хронична анемия), на тялото може да се приспособи към ниски нива на кислород и отделните граждани не могат да се чувстват различни, освен ако става тежка анемия. От друга страна, ако анемия настъпи бързо (остра анемия), пациентът може да изпита значителен симптоми сравнително бързо.