Лекарство


Какво е нивото на хемоглобина?

Хемоглобин е червен пигмент, че придава познатия червен цвят с червени кръвни клетки и кръвни. Функционално, хемоглобин е ключовата съединение химикал комбинира с кислорода от дробове и носят кислорода от дробове до клетки цялата орган. Кислородът е от съществено значение за всички клетки на тялото да произвежда енергия.

Кръвта също така транспортира въглероден диоксид, , която е отпадъчен продукт от този процес за производство на енергия, обратно към белите дробове, от които е издишания във въздуха. Превозът на въглероден диоксид обратно към белите дробове се постига и с хемоглобина. Въглеродният диоксид, свързан с хемоглобина се разтоварва в белите дробове в замяна на кислород, за да бъдат транспортирани до тъканите на тялото.

Какво прави едно ниско ниво на хемоглобин означава?

Нисък хемоглобин се нарича анемия. Когато има ниско ниво на хемоглобин, често има нисък брой червени кръвни клетки и нисък хематокрит, също. Референтен диапазони са малко по-различно от един източник на друга, но обикновено хемоглобина по-малко от 13.5 е ненормално в по-малко от мъжете 12.0 при жените.