Лекарство


Каква е хематокрит?

На хематокрита е специално мярка за това колко от кръвта се прави на червените кръвни клетки. На хематокрита е много удобен начин да се определи дали броя на червените кръвни клетки е прекалено висока, твърде ниска, или нормално. На хематокрита е мярка за съотношението на кръвта, която се състои от червените кръвни клетки.

Как се определя хематокрит?

На червените кръвни телца в проба от кръв, се опаковат по предене на тръбата в центрофуга при определени условия. Делът на тръбата, която се състои от червените кръвни телца След това се измерва. Да речем, че е 45%. В хематокрита 45.

Какви са усложненията на анемия?

Както бе споменато по-рано, хемоглобина е важната роля на предоставянето на кислород до всички части на тялото, за потреблението и носи обратно въглеродния диоксид обратно към белия дроб за да го издишайте от тялото. Ако нивото на хемоглобина е прекалено ниска, Този процес може да бъде нарушена, в резултат на телесното с ниско ниво на кислород (хипоксия).