Лекарство


Какви са рисковите фактори за аортна аневризма?

Рискови фактори за аортна аневризма включват:

* Пушенето на цигари: пушенето на цигари не само увеличава риска от развитие на корема аортна аневризма, възможност на аневризма руптура (животозастрашаващо усложнение на коремна аневризма) също е по-често сред активните пушачи.

* Високото кръвно налягане

* Висока серумния холестерол

* Захарен диабет

Кой е най-вероятно да имат коремна аортна аневризма?

Аортна аневризми са най-често след 60 годишна възраст. Мъжете са пет пъти по-склонни от жените да бъдат засегнати. Приблизително 5% от мъжете на възраст над 60 разработване на корема аортна аневризма.

Кое е най-честата причина за аортна аневризма?

Най-честата причина на аортна аневризма е "втвърдяване на артериите", наречен атеросклероза. Най-малко 80% на аортна аневризма са от атеросклероза. В атеросклероза може да отслаби на аортната стена, а налягането на кръвта се изпомпва през аортата причинява разширяване на мястото на слабост.