Лекарство


Какво е Klippel-Trènaunay Вебер (KTW) синдром?

Klippel-Trènaunay-Вебер (KTW) синдром е състояние, характеризиращо се с триадата на резултатите:

* Порт-вино петна или “белег на тялото от рождение” (капилярна малформации на кожата)

* Меките тъкани и костни хипертрофия (прекомерен растеж на меките тъкани и / или кости) най-често е свързана с един крайник.

* Съдови аномалии, като например разширени вени.

Какво е асиметрична част хипертрофия?

Асиметрична крайник хипертрофия е разширяването на един крайник в сравнение с другата страна. Например, лице с Klippel-Trènaunay-Вебер синдром може да има ляв крак или ръка, че е по-голям от неговия десен крак или ръка. Тази асиметрия се открива в други наследствени синдроми, както и. Най-често при хора с Klippel-Trènaunay-Вебер, на крака се занимава по-често от една ръка; обаче, в някои случаи има разширяването на две части, един бут, или част от торса.