Лекарство


Кои са факторите, глаукома риск?

Глаукома често се нарича “на промъкнем крадец на зрението.” Това е така, защото, както вече бе споменато, в повечето случаи, на вътреочното налягане може да се изгради и унищожи поглед, без да причиняват видими симптоми. По този начин, информираността и ранното откриване на глаукома са изключително важни, защото тази болест може да бъде успешно лекувани, когато бъдат диагностицирани рано. Въпреки че всички са изложени на риск от глаукома, някои хора са с много по-голям риск и трябва да се проверяват по-често от техните очен лекар. Основните рискови фактори за глаукома включва следните:

* Възрастта над 45 година

* Фамилна анамнеза за глаукома

* Черно расов произход

* Диабет

* История на повишеното вътреочно налягане

* Късогледство (висока степен на късогледство), които е невъзможността да се види отдалечени обекти ясно

* История на вредата за очите

* Използването на кортизон (стероиди), или в окото или системно (устно или инжектира)

* Далекогледство (далекогледство), , които се виждат отдалечени обекти, по-добре от близките (Далновидно хора могат да имат тесни ъгли дренаж, които да ги предразположат към остра [внезапен] пристъпи на глаукома със затворен ъгъл.)