Лекарство


Какво е spondylolisthesis?

Spondylolisthesis (АВА + Ди + това, което + Ноември + чай + ШИС) е състояние на гръбначния стълб, при която един от прешлен фишове напред или назад в сравнение със следващия прешлен. Напред приплъзване на един прешлен на друг е по-anterolisthesis, а назад приплъзване е по-retrolisthesis. Spondylolisthesis може да доведе до деформация на гръбначния стълб, както и стесняване на гръбначния канал (централната гръбначния стеноза) или притискане на нервните корени излизане (foraminal стеноза).

Spondylolisthesis

* Spondylolisthesis е напред или назад приплъзване на един прешлен в съседното прешлен.

* Причини за възникване на spondylolisthesis включват травма, дегенеративни, тумор, и вродени дефекти.

* Симптомите на spondylolisthesis включва долната част на гърба и болки в краката, осакатявам стягане, и липса на чувствителност и изтръпване на краката.

* Повечето хора с spondylolisthesis могат да бъдат лекувани консервативно, без да има нужда от операция.

* Пациентите, които не се подобри с консервативно лечение може да бъде кандидат за операция.