Лекарство


Какви са причините и рисковите фактори за нарушения страх от раздяла?

Разделяне тревожно разстройство (Както при повечето условия психичното здраве) е вероятно причинена от комбинация от генетични и екологични уязвимости, а не от всяко едно нещо.

Освен че е по-често при деца със семейни истории на тревожност, деца, чиито майки са били подчерта по време на бременността с тях са по-изложени на риск за развитие на това заболяване.

По-голямата част от децата с разстройство страх от раздяла на училище отказ като симптом и до 80% на деца, които отказват училище се класират за диагностика на безредици страх от раздяла. Приблизително 50%-75% на децата, които страдат от това заболяване са от домовете на нисък социално-икономически статус.