Лекарство


Как е нарушение страх от раздяла диагноза?

Медицинските професионалисти, които имат квалификация и опит разбиране симптоми на децата и подрастващите обикновено са най-подходящите за оценка на тревожно разстройство раздяла. Оценката на най-често е свързано с педиатър и детски психолог, детски психиатър, или други психично-здравни професионално интервюиране и детето, и неговата майка(с) при оценката на разстройствата страх от раздяла. Тези интервюта често се извършва отделно да се даде възможност на всеки да говори свободно. Това е особено важно предвид колко различно децата и техните родители могат да видят ситуацията и колко е трудно да може да бъде за децата да чуе техните проблеми обсъждат. В допълнение към иска за специфични симптоми на тревожност, професионалните най-вероятно ще проучи дали детето има симптоми на всички други въпроси психично-здравни и ще препоръча, че детето получава пълен медицински преглед и лабораторни работи за да се гарантира, че няма медицинска причина за проблемите на детето изпитва.