Лекарство


Какво е звукова обработка?

Звукова обработка е термин, използван да се опише това, което се случва, когато мозъкът разпознава и интерпретира звуците около вас. Хората чуват, когато енергията, която ние признаваме, като звук преминава през ухото и се променя в електрически информация, която може да се интерпретира от мозъка. В “безредици” част от аудиторията разстройство преработка означава, че нещо не е увреждащ преработка или тълкуване на информацията.

Деца с APD често не разпознават фините разлики между звуци с думи, въпреки че звучи от своя страна са силно и ясно. Например, искане “Кажете ми как един стол и диван си приличат” Може да звучи на едно дете с APD като “Кажи ми как един диван и един стол, са сходни.” Тя дори може да бъде разбрана от детето като “Кажи ми как една крава и косата, са сходни.” Този тип проблеми са по-вероятно да възникне, когато едно лице с APD е в шумна среда или когато той или тя е слушане на комплексна информация. APD течение на много други имена. Понякога е по-централно звукова разстройство обработка (CAPD). Други често срещани имена са слухови възприятие проблем, слухови разбиране дефицит, централно звукова дисфункция, централна глухота, и т. нар. “Думата глухота.”