Лекарство


Какви са причините за слухови затруднения обработка?

Не сме сигурни. Човешкото общуване, като се позовава на информация в сложни възприятие от външния свят чрез сетивата, като чуване, и тълкуването на тази информация по смислен начин. Човешкото общуване изисква също така някои умствени способности, като внимание и памет. Учените все още не разбирам точно как всички тези процеси и да си взаимодействат и как те неизправност в случаи на комуникативни нарушения. Въпреки че детето ви изглежда “чувам нормално,” той или тя може да не могат да ползват тези звуци за реч и език.

Причината за APD е често неизвестни. При деца, слухови затруднения обработка могат да бъдат свързани с условията, като например дислексия, разстройство с дефицит на вниманието, аутизъм, разстройство от аутистичния спектър, специфичен език увреждане, широко разпространени нарушения в развитието, или забавяне на развитието. Понякога този термин е неправилно да се деца, които нямат слух или езикови нарушения, но са предизвикателствата в живота.