Лекарство


Как се диагностицира афазия?

Афазия обикновено се признава за първи път от лекаря, който лекува лицето на неговия мозъчна травма. Често това е невролог. Лекарят обикновено се извършва тестове, които изискват от лицето, да следват команди, да отговаря на въпроси, Име на обекти, и да се разговаря. Ако лекарят подозира афазия, на пациента често се нарича реч-език патолог, , което извършва цялостна проверка на лицето комуникативни умения. Проверката включва способността на човека да говори, изразят идеите, разговаряте социално, разбиране на езика, прочети, и напишете, както и способността да поглъщат и да използват алтернативни и аргументирано съобщение.