Лекарство


Какви са видовете от сънна апнея?

Има три вида сънна апнея:

1. централната сънна апнея (CSA),

2. обструктивна сънна апнея (ЧАСТ), и

3. смесени сънна апнея (както на централно, сънна апнея и обструктивна сънна апнея).

По време на сън, на мозъка дава указания на мускулите на дишане, за да си поеме дъх.

* Централната сънна апнея (CSA) се случва, когато мозъкът не изпраща сигнал на мускулите да си поемеш дъх, и няма мускулни усилия, за да си поеме дъх.

* Обструктивна сънна апнея (ЧАСТ) се случва, когато мозъкът изпраща сигнали до мускулите и мускулите да направи усилие да си поеме дъх, но те са неуспешни, защото на дихателните пътища става пречи и не позволява адекватен поток на въздуха.

* Смесени сънна апнея, е налице, когато както на централно, сънна апнея и обструктивна сънна апнея.