Lékařství


Jaké jsou příznaky náhlé srdeční zástavě?

V náhlá srdeční zástava, srdce přestane bít, a krev není dodáván na tělo. Prezentace není subtilní. Téměř okamžité bezvědomí dochází, a postižená osoba se nebude moci být probuzen. Osoba bude klesat, nebo přes propad. Žádný puls bude moci být prohmatány, a tam bude žádné známky dýchání.

Jaká je diagnóza pro náhlou srdeční zástavou?

Náhlá srdeční zástava je nečekaná smrt v osobě, která nebyla známa žádná předchozí diagnózu smrtelné onemocnění nebo stav. Osoba může nebo nemusí mít onemocnění srdce.

Jaká je prognóza pro náhlou srdeční zástavou?

Četnost náhlé srdeční zástavy je spojena s frekvencí ischemické choroby srdeční. Pokud veřejného zdraví iniciativy práci ke snížení rizikové faktory pro srdeční choroby, riziko náhlé smrti by se měla snížit také.

V populaci mladistvých, zvýšení povědomí o hypertrofické kardiomyopatie a odpovídající screening může snížit frekvenci náhlé smrti.