Lékařství


Co je implantabilní kardioverter-defibrilátor (ICD)?

ICD je sofistikovaný přístroj používá především k léčbě komorové tachykardie a fibrilace komor, dva život-ohrožující srdečního rytmu. ICD průběžně monitoruje srdeční rytmus. Když to zjistí velmi rychle, abnormální srdeční rytmus, dodává energii do srdečního svalu způsobí srdce do rytmu v normálním rytmu znovu. Existuje několik způsobů, jak ICD může být použit k obnovení normálního srdečního rytmu. Patří mezi ně:

* Anti-tachykardie stimulace (ATP). Když srdce bije příliš rychle, série malých elektrických impulsů mohou být doručeny do srdečního svalu obnovit normální srdeční frekvenci a rytmus.
* Kardioverze. Nízkoenergetické šoku mohou být dodávány ve stejnou dobu jako srdce bije k obnovení normálního srdečního rytmu.
* Defibrilace. Když srdce bije nebezpečně rychlý nebo nepravidelně, vyšší energetický šok mohou být doručeny do srdečního svalu obnovit normální rytmus.
* Anti-bradykardie stimulace. Mnoho ICD poskytovat back-up stimulace, aby se zabránilo příliš pomalý na srdeční rytmus.