Lékařství


Co je katetrizační ablace?

Při ablaci, vysokofrekvenční elektrická energie je dodávána prostřednictvím katétru do malé oblasti tkáně uvnitř srdce, které způsobuje abnormální srdeční rytmus. Tato energie “odpojí” cesta abnormálního rytmu. Ablace se používá k léčbě většiny PSVTs, flutteru síní, fibrilace síní, a některé síňové a komorové tachykardie. Ablace může být kombinován s jinými postupy k dosažení optimální léčbě.

Co je to operace srdce?

Operaci srdce může být potřeba k nápravě srdeční onemocnění, které může být příčinou arytmie. Postup Maze je typ operace se používá k nápravě fibrilaci síní. Během této procedury, série (nebo “bludiště”)Řezy se vedou jsou v pravé a levé atria omezit elektrické impulsy na definované cesty. Někteří lidé mohou vyžadovat kardiostimulátor po tomto postupu.