Lékařství


Co je asistované reprodukce (ART)?

Asistované reprodukce (ART) je skupina různých metod používaných pro pomoc neplodným párům. Umělecká díla odstraněním vejce z ženské tělo. Vejce jsou pak ve směsi s spermií, aby embrya. Embrya se pak vrátit v ženském těle.

Jak často je asistované reprodukce (ART) úspěšný?

Úspěšnosti se liší a závisí na mnoha faktorech. Některé věci, které ovlivňují úspěšnost ART patří:

* věku partnerů

* Důvodem pro neplodnost

* klinika

* typu ART

* v případě, že vejce je čerstvé nebo mražené

* v případě, že embryo je čerstvé nebo mražené

USA. Střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC) shromažďuje úspěšnost na ART u některých úrodnost kliniky. Podle 2006 CDC zpráva o ART, průměrné procento cyklů ART, která vedla k narození živého dítěte byl:

* 39% u žen mladších 35

* 30% ve věku ženy 35-37

* 21% ve věku ženy 37-40

* 11% ve věku ženy 41-42

ART může být nákladné a časově náročné-. Ale to umožnil mnoha párům mít děti, které by jinak byly formulovány. Nejčastější komplikací ART je více plodů. Ale to je problém, který lze zabránit nebo je minimalizovat v několika různých způsobech.