Lékařství


Kdo je v ohrožení pro periferních tepen?

Periferních tepen (nebo ischemickou chorobou dolních končetin) je běžný stav, který ovlivňuje přibližně deset milionů dospělých v USA. O 5% osob ve věku nad 50 jsou věřil trpět periferních tepen. Periferních tepen je o něco častější u mužů než u žen a nejčastěji se vyskytuje u starších osob (ve věku nad 50). Známými rizikovými faktory pro onemocnění periferních arterií jsou ty, které přispívají k rozvoji aterosklerózy. Rizikové faktory pro periferních tepen patří:

* Vysoký krevní hladiny špatného cholesterolu LDL a triglyceridů

* Nízký krevní hladiny HDL cholesterolu dobrého

* Kouření cigaret

* Diabetes mellitus (typu I a typu II diabetes)

* Vysoký krevní tlak (hypertenze) nebo v rodinné anamnéze hypertenze

* Rodinná anamnéza aterosklerotického onemocnění

* Chronické selhání ledvin

* Nadváha nebo obezita

* Fyzické nečinnosti

V periferních tepen, rizikové faktory se sčítají, tak, že osoba s kombinací dvou rizikových faktorů- diabetes a kouření například – mají větší pravděpodobnost vzniku vážnější periferních tepen, než osoba, pouze s jedním rizikovým faktorem.