Lékařství


Co je příčinou cévních lézí?

Přestože příčina těchto cévní anomálie centrálního nervového systému, není dosud dobře rozuměl, Vědci se domnívají, že nejčastěji v důsledku chyb, které nastanou v průběhu vývoj embrya či plodu. Tyto chyby mohou být spojeny s genetickou mutací v některých případech. Několik typů cévní malformace jsou známy jako dědičný, a tak je známo, že genetický základ. Nějaký důkaz také navrhne, že přinejmenším některé z těchto zranění jsou pořízeny později v životě jako důsledek poranění centrálního nervového systému.

V průběhu vývoje plodu, nových cév neustále tvoří a pak zmizí jako lidské tělo mění a roste. Tyto změny v organismu cévní mapa pokračovat i po narození a jsou řízeny faktorů angiogeneze, chemických látek, které tělo produkuje, že podpoří vznik nových cév vznik a růst. Výzkumníci nedávno zjištěny změny v chemickém složení různých faktorů angiogeneze u některých lidí, kteří mají AVM nebo jiné cévní abnormality centrálního nervového systému. Však, zatím není jasné, jak tyto chemické změny skutečně způsobit změny v cévní struktury.

Tím, že studuje vzory familiární výskyt, Vědci zjistí, že jeden typ kavernózní malformace zahrnujícího více lézí je způsoben genetickou mutací na chromozomu 7. Tato genetická mutace se objevuje v mnoha etnických skupin, ale to je obzvláště častá ve velké populaci hispánský Američané žijící v jihozápadní; tito jedinci sdílejí společný předek, u kterých došlo ke změně genetické. Některé další typy cévních poruch centrálního nervového systému jsou součástí větších zdravotnických syndromy známo, že je dědičný. Patří mezi ně dědičné krvácivé telangiectasia (také známý jako Osler-Weber-Rendu nemoci), Sturge-Weber syndrom, Klippel-Trenaunay syndrom, Parkes-Weber syndrom, a Wyburn-Mason syndrom.