Lékařství


Co je pseudogout?

Pseudogout je druh zánětu kloubů (artritida) , která je způsobena vklady krystalů, volal vápníku pyrofosforečnan, a kolem kloubů. Pseudogout doslovně znamená “falešné chuť.”

Pseudogout má mnoho podobností s pravdou dna, který také může způsobit artritidu. Však, krystal, který vyvolává zánět dna je monosodium urátu. Krystaly, které způsobují pseudogout a každý z nich má odlišný dny vystoupení, kdy kloubní tekutiny, které je obsahují, je zobrazeno pod mikroskopem. Díky tomu je možné přesně určit příčinu záněty kloubů, kdy kloubní tekutiny je k dispozici.

Pseudogout byla hlášena příležitostně koexistovat s dnou. To znamená, že dva typy krystalů lze někdy nalézt ve stejné kloubní tekutiny. Výzkumníci se také poznamenat, že chrupavky pacientů, kteří měli obě formy krystalů v jejich kloubní tekutiny byla často viditelně vápenatěl, jak je vidět na x-ray snímky.