Lékařství


Jaké jsou způsoby léčby Aspergerovým syndromem?

Léčba Aspergerovým syndromem vyžaduje multidisciplinární přístup.

Lékařská léčba není účinná v léčbě Aspergerův syndrom, když léky mohou být předepsány pomoci kontrolovat příznaky trápí nebo příznaky jiných psychiatrických stavů, které mohou spolu-existovat s Aspergerovým syndromem. V některých případech, selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) léky se používají k úlevě od úzkosti nebo deprese. Léčebné procedury pro ADHD může být také snažil, pokud je významná hyperaktivita a / nebo rozptýlení.

Počet chování a výchovných zásahů může pomoci lidem s Aspergerovým syndromem, i když všechny tyto nemusí být nezbytné v daném individuálním. Typ vybraných intervencí musí být založeno na individuální potřeby a věk. Typy intervencí, které se ukázaly být přínosem zahrnují:

* úsilí o snížení nadměrné stimulace nebo přetížení smyslových vjemů;

* podpůrné funkce manažera dovednosti poskytnutím prostředí, které je předvídatelné, strukturované, a organizovanému;

* organizace dovedností;

* řeči / jazyka terapie, která se zabývá nejednoznačné používání jazyka a používání jazyka v sociálním nastavení;

* sociálních dovedností vzdělávacích programů, včetně vzdělávání v povědomí o sociálních poznání, využívání gest a výrazů obličeje, a konverzační jazyk;

* adaptivní dovednosti nebo život-dovedností;

* výukových opor, jako pomoc při organizaci, poznámce-brát, umožňuje ústní než písemné zkoušky, používání skriptů, a pomoc při čtení s porozuměním a jemnost použití jazyka; a

* sebe-advokacie vzdělávání.