Lékařství


Jaké jsou příznaky azbestózy?

Klinické symptomy obvykle zahrnují pomalu postupující dušnost a kašel, často 20 na 40 let po expozici azbestu. Dušnost zálohy na celém onemocnění, dokonce i bez dalšího azbestu při vdechování. Při absenci kouření cigaret, chrchel (hlenu vykašlal z plic) výroba a sípání, jsou méně časté. Výjimku tvoří zaměstnanci, kteří byli vystaveni velmi vysoké koncentrace azbestových vláken. Tyto pracovníky se mohou vyvinout příznaky, jakmile 10 let po expozici. Další údaje o azbestózy patří abnormální plicní zvuky při prohlídce, změny v koncích prstů (“klubů”), modrý nádech na prsty nebo rty (“cyanóza”), a selhání pravé srdeční (“cor pulmonale”).

Co je azbestóza?

Azbestóza je proces plicní tkáně jizvy způsobené azbestová vlákna. Protože mnoho dalších nemocí rovněž vést ke zjizvení plic, jiné příčiny, musí být vyloučeny jako první, když se pacient zjistí, že zjizvení plic (plicní fibrózy). Pacienti s konkrétní x-ray zjištění nebo biopsie výsledky musí mít rovněž vzdálené historie expozice azbestu a charakteristicky opožděný vývoj stavu při posuzování azbestóza jako diagnóza. Kouření Zdá se zvýší četnost a / nebo míry progrese azbestózy, možná tím, že brání účinné odstranění vdechnutí vláken z dýchacích cest.