Lékařství


Jak se zachází azbestóza?

Pacienti s azbestóza, jako jiní s chronickým plicním onemocněním, jsou na vyšší riziko závažných infekcí, nízké hladiny kyslíku v krvi, a selhání srdce. Tito pacienti také nemusí získat zpět co nejrychleji z virových a bakteriálních infekcí. Kromě toho, mohou být zvýšené riziko pro některé plísňové a neobvyklé infekce, které využívají nemocné nebo poškrábané plicní tkáně. Lékařské vedení těchto pacientů by se měla zaměřit zvláštní pozornost na prevenci a léčbu těchto infekcí se rychle. Chřipce a pneumokokové očkování jsou součástí běžné péče u těchto pacientů. Je zde, však, žádná léčba ani lék na azbestóza. Zejména, steroidů a imunitní-založené terapie nebylo prokázáno ve prospěch těchto pacientů.

Ostatní klíčové prvky při léčbě pacientů s azbestosu jsou odvykání kouření, včasné odhalení zhoršování choroby nebo rakoviny, a zabránění další expozice azbestu. Doplňková dodávka kyslíku při cvičení nebo v klidu (v závislosti na potřebě) mohou být poskytovány s cílem zlepšit každodenní funkce.