Lékařství


Má expozice azbestu způsobit rakovinu plic?

Přestože expozice azbestu sám může vést k rakovině plic, riziko se zvyšuje dramaticky u kuřáků cigaret nebo jiných forem tabáku.

* U nekuřáků, kteří byli vystaveni azbestu, Riziko rakoviny plic je pětkrát, že neexponovaného pracovníků.

* U kuřáků, kteří nebyli vystaveni azbestu, Riziko rakoviny plic je jedenáctkrát, že non-kuřáci.

* U těžkých kuřáků s expozicí azbestu, riziko rakoviny plic je přinejmenším 16 krát vyšší než u nekuřáků neexponovaného.

Rakoviny plic u azbestu-exponované a neexponované jednotlivců je podobná u obou typů rakoviny a její příznaky. Souvislost mezi kouřením cigaret, azbestem a rakovina plic sám se nevztahuje na rakovinu ostění plic (viz maligní mezoteliom níže). Diagnostiku a léčbu rakoviny plic je komplexní téma a plicní specialista by měly být zapojeny do workup podezření rakoviny plic.