Lékařství


Jaký druh azbestu se dnes používá?

Chrysotil je jediná forma azbestu, který je v současné době ve výrobě dnes. Přes jejich spojení s rakovinou plic, chrysotil produkty jsou ještě použity v 60 průmyslově vyspělými a rozvojovými zeměmi, podle odvětví-podporovaný Azbest ústavu. Chrysotil je stále používán v cementových stavebních (90% světové produkce chrysotilu), třecí materiály, těsnění, a některé plasty. Ačkoli azbest průmysl hlásá “bezpečnost” vláken chrysotilu, které jsou nyní zakotveny v méně “drobivý” a “zaprášený” produkty, málo je známo o dlouhodobých účincích proudu azbestových výrobků kvůli zpoždění vývoje onemocnění. V zášti jejich možných zdravotních rizicích, trvanlivost a láce těchto produktů i nadále přitahovat komerční aplikace. Azbestóza zůstává významný klinický problém i po označené snížení o--pracovní expozice azbestu. Opět, toto je kvůli dlouhé době mezi expozicí a propuknutí choroby.