Lékařství


Jak důležitá je dědičnost s pihami?

Dědičnost a daný typ kůže jsou velmi důležité faktory pro sklon ke vzniku pih. Pihy bývají dědičné geneticky, a jsou nejběžnější u jedinců s světlou pletí a / nebo s blond nebo zrzavými vlasy.

Výzkum v Twin sourozenci, včetně párů identických dvojčat a dvojice bratrských (neidentický) dvojčata, Našli nápadná podobnost v celkovém počtu pih nalézt na každém páru identických dvojčat. Tyto podobnosti byly podstatně méně časté v bratrském dvojčata. Tyto studie jednoznačně vyplývá, že výskyt pih je ovlivněna genetickými faktory. Vlastně, rozdíly v piha počty se zdají být převážně v důsledku dědičnosti.

Pokračující výzkum v vzácných onemocnění zvané xeroderma pigmentosum Také potvrdila, že genetická tendence pih. Nadměrné pihy v tmavě-vlasy jedinci jsou poměrně časté u této nemoci.

Další, pihy jsou také nalezené v kožních záhybech, jako je podpaží nebo v jiné neobvyklé genetické onemocnění zvané neurofibromatózy.