Lékařství


Jaké jsou aminotransferáz?

Aminotransferáz katalyzují chemické reakce, ve kterém amino skupina (aminokyseliny jsou stavební kameny bílkovin) přechází z dárce molekuly na molekulu příjemce. Proto, jména “aminotransferáz.”

Lékařských pojmů může být někdy matoucí, jak je tomu v případě těchto enzymů.

* Jiné jméno pro aminotransferáz je transamináz.

* Enzym aspartátaminotransferázy (AST) je také známý jako sérum glutamátoxalacetáttransaminasa (SGOT); a

* alaninaminotransferázy (CELKEM) je také známý jako sérum glutamátpyruváttransaminasa (SGPT).

K tomu, aby otázky stručně, AST = SGOT a ALT = SGPT.

Normálně, kde jsou aminotransferáz?

AST (SGOT) je obvykle nalezený v rozmanitosti tkání, včetně jater, srdce, sval, ledvina, a mozek. To je propuštěn do sérum, když je poškozen některý z těchto tkání. Například, její úroveň v séru stoupá s infarkty a svalové poruchy. Je tedy, ne vysoce specifický ukazatel poškození jater.

CELKEM (SGPT) je, Naproti tomu, obvykle nacházejí převážně v játrech. To ovšem neznamená, že je určen výhradně nachází v játrech, ale to je tam, kde je soustředěna většina. To je propuštěn do krve v důsledku poškození jater. Proto slouží jako dosti specifický ukazatel stavu jater.