Lékařství


Co je to demence?

Demence je syndrom charakterizován:

1. poškozením v paměti,

2. poškozením v jiné oblasti myšlení, jako je schopnost organizovat myšlenky a důvod, schopnost používat jazyk, nebo schopnost vidět přesně vizuální svět (ne kvůli oční choroby), a

3. těchto postižení je natolik závažné, že způsobí pokles v pacientově běžnou úroveň fungování.

Ačkoli některé druhy ztráta paměti jsou normální součástí stárnutí, změny v důsledku stárnutí nejsou natolik závažné, že zasahovat do úrovně funkce. Mnoho různých onemocnění může způsobit demenci, ale Alzheimerova nemoc je zdaleka nejčastější příčinou demence ve Spojených státech a ve většině zemí na světě.