Lékařství


Alzheimerova choroba

* Alzheimerova choroba je onemocnění mozku neznámé příčiny, které vede k demenci.

* Většina pacientů s Alzheimerovou chorobou jsou u konce 65 let.

* Tam jsou 10 klasické varovné příznaky Alzheimerovy choroby: ztráta paměti, obtížnosti při provádění známých úkolů, problémy s řečí, dezorientace v čase a prostoru, špatná nebo snížení rozsudku, problémy s abstraktním myšlením, dávání na špatné věci, změny nálady nebo chování, změny v osobnosti, a ztráta iniciativy.

* Pacienti s příznaky demence by měla být důkladně vyhodnotit před tím, než se nevhodně, nebo z nedbalosti označené Alzheimerovy choroby.

* Ačkoli není tam žádný lék na Alzheimerovu chorobu, léčby jsou k dispozici ke zmírnění mnoha příznaky, které způsobují utrpení.

* Řízení Alzheimerovy choroby se skládá z léků na základě non-a léky na léčbu organizovány tak, aby péče o pacienta a jeho rodinu. Ošetření zaměřené na měnící podkladové průběh onemocnění (zpoždění nebo couvání progrese) dosud z velké části neúspěšné. Léky, které obnovit vada, nebo poruchy, v chemických poslů z nervových buněk bylo prokázáno, že zlepšení symptomů. Konečně, léky jsou k dispozici, které se zabývají psychiatrické projevy Alzheimerovy choroby.