Lékařství


Co způsobuje zvýšení hladiny homocysteinu?

Homocystein je chemicky přeměněna na methionin a cystein (podobné aminokyseliny) s pomocí kyseliny listové, vitamin B12, a vitamin B6. Tato transformace využívá soubor mediátora molekul (nazývaných enzymy) a děje se přes křehké sled konkrétních kroků.

Proto, nedostatečné množství těchto vitaminů v těle může být překážkou přirozeného členění homocysteinu. Kromě toho, Pokud existují nedostatky v mediátora molekuly, Rozpis je také brání. To může způsobit homocystein hromadit v krvi, protože její rozdělení je pomalý a nedostatečný.

Co je považováno za vysokou úroveň homocysteinu?

Homocysteinu hladiny se měří v krvi tím, že vzorek krve. Normální úrovně jsou v rozsahu mezi 5 na 15 mikromolu (měřicí jednotka malého množství molekuly) na litr. Zvýšené hladiny jsou klasifikovány takto:

* 15-30 mikromolů na litr, pokud středně

* 30-100 mikromolů na litr jako zprostředkující

* Větší než 100 mikromolů na litr, jak těžké