Lékařství


Jaké jsou příznaky amyloidózy?

Symptomy u pacientů s amyloidóza výsledkem abnormální fungování jednotlivých zúčastněných orgánů. Srdce, ledviny, játra, vnitřnosti, kůže, nervy, klouby, a plíce může být ovlivněn. V důsledku toho, symptomy jsou nejasné a mohou zahrnovat únavu, dušnost, hubnutí, nedostatek chuti k jídlu, necitlivost, brnění, slabost, rozšířené jazyk, a otoky. Amyloidóza vliv na ledviny vede k “nefrotický syndrom,” který je charakterizován těžkou ztrátou bílkovin v moči a otoky končetin.

Jak je amyloidóza diagnostikována?

Diagnóza amyloidózy se provádí detekci charakteristických amyloid protein v Odebraný vzorek zúčastněných tkáně (jako ústa, konečník, adresa, ledvina, srdce, nebo jater). Jehla aspirační biopsie tuku těsně pod kůži břicha (tukového polštáře aspirace), byl původně vyvinut na univerzitě v Bostonu, nabízí jednoduché a méně invazivní metoda k diagnostice systémové amyloidózy. Patologů vidět bílkovin ve vzorku biopsie, pokud je potažen zvláštním barvivem, s názvem Kongo rudá skvrna.