Lékařství


Jak se zachází amyloidóza?

Počáteční léčba amyloidóza zahrnuje opravuje selhání orgánů a léčení všech souvisejících nemocí (jako myelom, infekce, nebo zánět). Nemoc je často odhalena až po významné poškození orgánů již došlo. Proto, stabilizace funkce orgánů je prvotní cíl léčby. Nejčastější příčinou smrti u systémové amyloidózy je selhání ledvin.

Sefardských Židů a Turci dědí genetické onemocnění s názvem familiární středomořská horečka, který je spojován s amyloidózy a vyznačuje epizodami “útoky” horečky, Společné, a bolesti břicha. Tyto útoky mohou být předešel s léky kolchicin. Arméni a Ashkenazi Židé mají také vyšší výskyt útoků familiární středomořské horečky, ale netrpí amyloid depozice nemoci. Jiné zprávy o amyloidóza v rodinách jsou velmi vzácné.

Výzkumní pracovníci jsou v současné době je zapsáno u pacientů s primární amyloidóza v rámci klinických studií s použitím protinádorové chemoterapie léky (melfalanem [Alkeran]), ve spojení s kostní dřeně a kmenových--buněk po transplantaci. Výsledky byly slibné, a tato kombinace je léčba nabízena vymýtit amyloidózy u vybraných pacientů, za předpokladu, že základní zdravotní stav pacienta, je adekvátní. Tyto agresivní možnosti léčby s kmenových-buněk a vysoké dávky chemoterapie je opravdový průlom v léčbě těchto pacientů.

Familiární amyloidóza lze nyní léčit s transplantací jater. Tato možnost vyžaduje přesnou diagnózu na zvláštní bílkoviny, která způsobuje nemoc.

Amyloidóza

* Amyloidóza je porucha v důsledku abnormálních proteinů (škrobovitý) vklady v tělesných tkáních.
* Amyloidóza může nastat jako izolované onemocnění nebo v důsledku jiného onemocnění.
* Symptomy u pacientů s amyloidóza výsledkem abnormální fungování jednotlivých zúčastněných orgánů.
* Diagnóza amyloidózy je vyrobena s biopsie zapojených tkáně.
* Možnosti léčby amyloidózy záleží na typu amyloidózy a zahrnuje opravu selhání orgánů a zpracování podkladových podmínky.